bajsade på mig när jag va ute och gick med min snygga granne, bajskorven låg nere vid strumperna