Skulle skicka det första meddelandet, kontrollbokstav T, jag trodde V. PIN! Nästa var, V, trodde det var Y. PIIN! Nästa var, A, YEAH det är B! Skulle skriva in det här, skulle skicka in det, bokstaven var N, skrev M... SHIT VAD PIIIIN!!!!!