När man tror att någon vinkar på en så vinkar man tillbaka.. SHIT VA PIN